Här hittar du adress- och kontaktdetaljer till skolans personal och lokaler. På sidan Dokument & Blanketter finner du även våra styrdokument samt formulär för klagomål.

Pusterviksgatan 9
413 01 Göteborg

Telefonnummer: 031-762 55 50

E-post: goteborg@cybergymnasiet.se

Skolledning

Roll/grupp Namn Telefon E-post
Ledningsgrupp:
Rektor Maria Lissmatz 0768-85 20 66
Utvecklingsledare Malin Hörstam 0768-85 20 55
Arbetslagsledare Emmy Karlsson 0768-85 20 77

Arbetslagsledare/Förstelärare

Roll/grupp Namn Telefon E-post
Arbetslagsledare Anton Samuelsson 0768-85 20 77
Arbetslagsledare Emmy Karlsson 0768-85 20 77
Arbetslagsledare/Förstelärare Elin Johansson 0768-85 20 77
Förstelärare Dursuma Medić Fast 0768-85 20 65

Administration

Roll/grupp Namn Telefon E-post
Administrativ chef Bibbi Corlija 0768-85 20 71

Elevhälsa

Roll/grupp Namn Telefon E-post
Specialpedagog Anitha Karlsson 0768-85 20 53
Kurator Helena Englund 0768-85 20 52
Resurspedagog Hedvig Fredriksson
Resurspedagog Anni Skoglund
Skolvärd Marie Berg 0768-85 20 50
Speciallärare i matematik Sasan Raufi

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Roll/grupp Namn Telefon E-post
SYV Malin Falck 0768-85 20 62