Stöd under din studietid

Som elev på Cybergymnasiet är du trygg om du behöver stöd med dina studier och i största möjliga mån om du behöver hjälp med andra problem. Cybergymnasiet har personal som du kan vända dig till för att få hjälp. Det gäller både ditt studieresultat och din psykiska och fysiska hälsa, som enligt vårt sätt att se går hand i hand.

DIN MENTOR – EN LÄNK MELLAN SKOLAN OCH HEMMET

Varje elev har en egen mentor med uppgift att vara din närmaste kontakt i skolan. Det är till mentorn du primärt vänder dig med frågor och bekymmer. Mentorn har också till uppgift att följa din utveckling och att vara din vårdnadshavares kontaktperson i skolan. Förutom regelbundna utvecklingssamtal kan mentorn även nås via epost- och telefonkontakt.

  • En kurator stöttar dig vid behov, så att du kan fullfölja dina gymnasiestudier på ett så bra sätt som möjligt.
  • APL-ansvariga hjälper dig som går ett yrkesförberedande program att hitta APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande) och stöder dig under din tid ute på företagen.
  • Skolsköterskan står för den vardagliga hälsovården.
  •  Kurator finns om du behöver prata med någon.

 

 

Kontaktuppgifter till elevhälsan