Samhällsvetenskapsprogrammet

För att förändra samhället måste du först förstå det. På CyberGymnasiets Samhällsvetenskapsprogram undersöker vi kulturer och strukturer över hela världen, historiska, nutida och vad som kan komma imorgon.

På Samhällsvetenskapsprogrammet kommer du öva upp din källkritiska förmåga. Du kommer hitta din röst i både  tal och skrift och få verktyg som gör att du når fram med dina tankar.

Framtider: Journalist, jurist, polis, lärare, psykolog, politiker, forskare, socionom, biståndsarbetare

Inriktning Samhällsvetenskap

Du kommer fördjupa dig i samhällsbyggen runt om i världen och hur det förflutna är en förutsättning för hur världen fungerar idag. En förståelse som gör dig väl förberedd inför kommande studier och debatter.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1150
Engelska 5,6 200
Historia 1b 100
Idrott & Hälsa 1 100
Matematik 1b, 2b 200
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1,2,3 / Svenska som andraspråk 1,2,3 300
Programgemensamma ämnen 300
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktning Samhällsvetenskap 500
Geografi 1 100
Historia 2 100
Religionskunskap 2 100
Samhällskunskap 2,3 200
Fördjupning Samhällsvetenskap 300
Humanistisk samhällsvetenskaplig specialisering 100
Ledarskap & organisation 100
Etnicitet & kulturmöten 100
Övrigt 300
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

"Bra undervisning och samarbete"

Elev på samhällsprogrammet

"Jag känner mig trygg"

Elev på samhällsprogrammet

"Alla känner varandra och vi har bra lärare"

Elev på samhällsprogrammet