Intresseanmälan

Intresseanmälan

Undrar du något?

Undrar du något?

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är till för dig som ännu inte är behörig att söka till nationella program i gymnasieskolan.

På CyberGymnasiet erbjuds du två varianter av introduktionsprogram;

Programinriktat val & yrkesintroduktion.

Läs mer om respektive variant här nedan.

Du söker till bägge våra två Introduktionsprogram som vanligt, det vill säga via gymnasieantagningen.

PROGRAMINRIKTAT VAL

Programinriktat individuellt val är till för dig som är obehörig till nationella program i och tänkt att ge dig de kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till ett nationellt program. Det innebär att du behöver läsa och få betyg i ett antal ämnen från grundskolan. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program

Du följer de flesta kurserna på ditt valda program samtidigt som du läser de kurser som saknas för behörighet.

På CyberGymnasiet Stockholm ger vi programinriktat val mot följande program:

Yrkesprogram:

Hantverksprogrammet, frisörinriktning, IMVHV*

El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik , IMVEE*

Högskoleförberedande program:

Estetiska programmet, inriktning bild, IMVESBIL*

Estetiska programmet, inriktning estetik och media, IMVESEST*

Estetiska programmet, inriktning musik, IMVESMUS*

Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap, IMVNA*

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap, IMVSA*

*Programmets namn som du söker till via Gymnasieantagningen.

Du söker till programinriktat individuellt val via Gymnasieantagningen. Beslut om antagning fattas av skolan efter bedömning av dina förutsättningar att kunna klara behörighet inom ett år.