Intresseanmälan

Intresseanmälan

Undrar du något?

Undrar du något?

Samhällsvetenskapsprogrammet

Människor, deras livsvillkor, samhällena de lever i och strukturerna de skapar är centrala delar i det Samhällsvetenskapsprogrammet.  Det är en bred utbildning som syftar till att öka och fördjupa förståelsen för aktuella skeenden och deras historiska rötter.

Kommunikation är en röd tråd genom utbildningen och eleven kommer att tränas i att uttrycka sig i tal och skrift samt i olika presentationsverktyg. Eleven kommer även utveckla sin källkritiska förmåga under hela programmet vilket är en god förberedelse för vidare studier.

Inriktning Beteendevetenskap

Inriktningen är en bra grund för de elever som vill förstå och arbeta med människor på individ- grupp- och organisationsnivå. Kurserna i ledarskap, psykologi och sociologi förbereder eleven för karriärer inom till exempel juridik och psykologi.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1150
Engelska 5, 6 200
Historia 1b 100
Idrott & Hälsa 1 100
Matematik 1b, 2b 200
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1, 2, 3 / Svenska som andraspråk 1, 2, 3 300
Programgemensamma ämnen 300
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktning Beteendevetenskap 450
Ledarskap & organisation 100
Kommunikation 100
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Programfördjupning Beteendevetenskap 450
Kriminologi 100
Filosofi 2 50
Psykologi 2b 50
Psykisk ohälsa 100
Övrigt 300
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

"Lärarna är engagerade och kunniga."

Elev på samhällsprogrammet

"Jag är nöjd med hur skolan ständigt jobbar för att klasserna ska fungera bra och att alla ska må bra och nå sina mål."

Elev på samhällsprogrammet