Cybergymnasiet Göteborg

Se vår film

CYBERGYMNASIET I GÖTEBORG STÄNGER I JUNI 2020

Skolans verksamhet kommer fortsätta som vanligt resten av läsåret 2019/2020. Alla elever kan gå kvar till sommarlovet i juni 2020. Studenten kommer ske den 5 juni 2020. För eleverna i  årskurs 1 och 2 kommer skolan att  hjälpa till att leta efter en ny skola. Orsaken till att CyberGymnasiet stängs är att hyreskontraktet för skolans lokaler sagts upp. CyberGymnasiets huvudman, Swedish Education Group AB har sökt nya lokaler i Göteborg men tyvärr inte hittat någon som hinner byggas om för skolverksamhet till augusti 2020.

Om du har frågor eller vill veta mer kan du kontakta skolledningen:

Kontaktpersoner CyberGymnasiet Göteborg

Maria Lissmatz, rektor
Tfn: 0768-85 20 66
maria.lissmatz@cybergymnasiet.se

Malin Hörstam, biträdande rektor
Tfn: 0768-85 20 55
malin.horstam@cybergymnasiet.se