Välkommen till skolan där alla känner varandra

CyberGymnasiet i Göteborg ligger centralt placerad vid Järntorget. Hos oss blir alla elever sedda. Det skapar en trygg miljö och en skön stämning på skolan och eleverna trivs. Med en bra lunch, eget fik, bibliotek och aktiviteter efter skoltid inom vårt koncept Lärande Fri Tid har vi en bra och kreativ studiemiljö. Vår personal har ett stort engagemang kring eleverna och de duktiga pedagogerna arbetar målinriktat med elevernas olika styrkor. Det ger en bra grund till högre studier, yrkesliv och vuxenlivet i stort.

Välkommen till CyberGymnasiet Järntorget!