Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är till för dig som ännu inte är behörig att söka till nationella program i gymnasieskolan.

På CyberGymnasiet erbjuds du  introduktionsprogrammen: Programinriktat val och Individuellt alternativ.

Läs mer om  varianterna här nedan.

Du söker till  Introduktionsprogrammen som vanligt, det vill säga via gymnasieantagningen.