Naturvetenskapsprogrammet

Framtiden extra allt

Vill du ha så många vägar öppna som det går efter studenten är det Naturvetenskapsprogrammet du ska gå. Programmet ger dig särskild behörighet vilket gör att du har mer att välja på när du läser vidare

På CyberGymnasiets naturprogram får du inte bara en framtid, du får också verktygen att förstå vår samtid. Tillsammans med klassen undersöker du naturvetenskapens plats i världen från mikrober till Hubbleteleskop samtidigt skapar minnen för livet.

Målet är fortsatta studier och du kommer få jobba hårt under din tid här, men det är det värt. Du kommer ha en bra kunskapsbas och god studievana samtidigt som alla akademiska vägar kommer ligga öppna.

Eftersom naturvetenskapen är en del av samhället kommer du också fördjupa dig i hur dessa samverkar på nationell, internationell och global nivå. Vilka förutsättningar det finns att skapa en hållbar utveckling och var hindren finns.

Framtider. Läkare, ingenjör, arkitekt, advokat, lärare, apotekare, diplomat

Inriktningar

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1150
Engelska 5, 6 200
Historia 1b 100
Idrott & Hälsa 1 100
Matematik 1c, 2c, 3c 300
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1,2,3 / Svenska som andraspråk 1,2,3 300
Programgemensamma ämnen 450
Biologi 1 100
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Inriktning Naturvetenskap 400
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100
Fördjupning Naturvetenskap 200
Naturvetenskaplig specialisering 100
Bioteknik 100
Övrigt 300
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

"Det finns bra lärare som kan hjälpa dig och förstå vad du behöver göra för att uppnå höga betyg"

Elev på naturprogrammet

"Bra att lärarna har koll på alla och bra lokaler"

Elev på naturprogrammet

"Elever och lärare har bra relation"

Elev på naturprogrammet