Här hittar du adress- och kontaktdetaljer till skolans personal och lokaler. På sidan Dokument & Blanketter finner du även våra styrdokument samt formulär för klagomål.

Adress:

Östra Kanalgatan 3
Postnummer/ort: 211 41 Malmö

Telefonnummer: 040-631 44 00
Mobilnr: 0768-852000

Epost: malmo@cybergymnasiet.se

Cyberhair –  kundmottagning har öppet måndagar Läs mer här

cyberhair@cybergymnasiet.se

 

Skolledning

Roll/grupp Namn Telefon E-post
Rektor Åsa Lilius 0732-560614
Biträdande rektor Anna Gadén 0768-852016
Administrativ chef Elvedina Rastoder 0768-852027

SYV/EHT

Roll/grupp Namn Telefon E-post
Studievägledare Ann-Charlotte Sjöberg 0768-852006
Kurator Jennie Höglund 0768-852020
Skolsköterska Annica Persson 0768-852015
Specialpedagog Lisa Rebeggiani 0768-852004

Heltidsmentorer & Elevstödjare

Roll/grupp Namn Telefon E-post
Heltidsmentor David Berman 0768-852028
Heltidsmentor Eylem Yilmazer 0768-852003
Heltidsmentor Florence S Nagy 0768-852014
Elevstödjare Nicolas Ruiz 0768-852023

Vaktmästeri & IT

Roll/grupp Namn Telefon E-post
IT-ansvarig Nicolas Ruiz 0768-852023
Vaktmästare Roman Krzak 0702-552986

SKOLCHEF

Roll/grupp Namn Telefon E-post
Skolchef Jens Levin