Intresseanmälan

Intresseanmälan

Öppet hus- Digitalt

Öppet hus- Digitalt

Individanpassat stöd

Merparten av de elever som går på Snitz har diagnoser såsom ADHD, ADD, språkstörning och autism. Undervisningen sker i vanlig klass med stöd från elevassistent vid sidan om lektionerna. Stödet individanpassas och består t.ex. av veckomöten med genomgångar och struktur, kontinuerlig och fortlöpande kontakt med hemmet och övrig skolpersonal samt läxläsning.

För att eleven ska fungera bra i vår skolmiljö säkrar vi upp en gemensam syn på elevens behov i en antagningsprocess som även inkluderar föräldrar och skolpersonal från grundskolan (avlämnande skola).

För SYV på avlämnande skola:

Skriv gärna Frikvotsansökan på aktuella elever som söker profil Snitz. Detta hjälper oss att göra en bedömning av elevens behov. Antagning till Snitzprofilen sker via gymnasieantagningen.

SNITZ PROFIL FINNS PÅ FÖLJANDE PROGRAM PÅ CYBERGYMNASIET:

Estetiska programmet – inriktning Bild och formgivning samt Estetik och media

Teknikprogrammet – inriktning Informations- och medieteknik

För ytterligare information och besök kontakta
Ann-Charlotte Sjöberg, syv, epost: anncharlotte.sjoberg@cybergymnasiet.se
Jennie Höglund, kurator, epost: jennie.hoglund@cybergymnasiet.se