Modersmålsundervisning

Genom att utveckla sina kunskaper i sitt modersmål skapar man förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. Goda kunskaper i sitt modersmål är betydelsefullt för alla elever i sin utveckling av sitt språk men också av sin identitet och personlighet.

Elever har generell rätt till undervisning i modersmål om en eller båda vårdnadshavare har annat språk än svenska som modersmål och om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven. Dessutom ska elever i gymnasieskolan ha goda kunskaper i språket.

Ansökan till modersmålsundervisning görs i samband med gymnasievalet.