Introduktionsprogram

Introduktionsprogram är till för dig som ännu inte är behörig att söka till nationella program i gymnasieskolan.

På CyberGymnasiet erbjuds Programinriktat val på ;

  • Hantverksprogrammet med inriktning frisör
  • Elprogrammet
  • Estetiska programmet
  • Samhällsprogrammet

För att bli antagen måste du ha godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska eller matematik och minst 4 andra ämnen alternativt engelska och matematik samt minst 3 andra ämnen

Du följer de flesta kurser som ingår i programmet. Målet är att du ska bli behörig till ett nationellt program så fort som möjligt