För en hållbar framtid (NA)

Naturvetenskapsprogrammet är en bra grund att stå på för dig med stora planer inför framtiden. Här får du lära dig att förstå vår samtid ur ett naturvetenskapligt perspektiv och undersöka naturvetenskapens viktiga plats i världen. Programmet öppnar dörrar inom många olika arbetsområden och du får behörighet till de flesta högskoleutbildningar. Oavsett om du är mer intresserad av miljö eller medicin så blandas utbildningen med både teori och mängder av fältstudier, studiebesök, laborationer och samarbeten med näringsliv och universitet.

Inriktningar och profiler inom naturvetenskapliga programmet

Naturvetenskap och samhälle - Nordisk natur och miljö

Hållbar framtid

Läs mer

Naturvetenskap - Medicin och människan

Utforska den moderna människan

Läs mer

Därför ska du välja Naturprogrammet på CyberGymnasiet.

Upplev och träna på hur teori kopplas samman med verklighet.

Genom exkursioner, studiebesök och laborationer får du erfarenhet av olika naturvetenskapliga arbetssätt.

Studera hur AI-tekniken påverkar naturvetenskapen och hur den kommer att användas i framtiden.

Vad kan man bli efter Naturprogrammet på gymnasiet?

Naturprogrammet öppnar flera dörrar, både direkt efter gymnasiet och för vidare studier. Här får du förslag på yrken som kan vara passande efter att ha läst Naturprogrammet:

 • Arkitekt
 • Ingenjör
 • Programmerare
 • Biotekniker
 • Läkare

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen – 1150 p

 • Engelska 5, 6 – 200 p
 • Historia 1b - 100 p
 • Idrott och Hälsa 1 – 100 p
 • Matematik 1c, 2c, 3c - 300 p
 • Religionskunskap 1 - 50 p
 • Samhällskunskap 1b – 100 p
 • Svenska 1, 2, 3 / Svenska som andraspråk 1, 2, 3 - 300 p
 

Programgemensamma ämnen – 450 p

 • Biologi 1 – 100 p
 • Fysik 1a – 150 p
 • Kemi 1 – 100 p
 • Moderna språk – 100 p
 

Inriktning: Naturvetenskap och samhälle (Nordisk natur och miljö) – 300 p

 • Geografi 1 – 100 p
 • Samhällskunskap 2 – 100 p
 • Biologi 2 – 100 p
 

Programfördjupning: Naturvetenskap och samhälle (Nordisk natur och miljö) – 200 p

 • Biologisk mångfald – 100 p
 • Miljö- och energikunskap – 100 p
 • Samhällskunskap 3 – 100 p
 

Inriktning: Naturvetenskap (Medicin och människan) – 400 p

 • Biologi 2 – 100 p
 • Fysik 2 – 100 p
 • Kemi 2 – 100 p
 • Matematik 4 – 100 p
 

Programfördjupning: Naturvetenskap (Medicin och människan) – 300 p

 • Medicin och etik – 200 p
 • Människans hälsa – 100 p
 

Övrigt – 300 p

 • Gymnasiearbete – 100 p
 • Individuellt val – 200 p
   

"Kommunikationen mellan elever lärare är bra och vi elever kan vara med och påverka."

Elev på naturvetenskapliga programmet

"Det är bra stämning och väldigt rättvisa och bra lärare."

Elev på naturvetenskapliga programmet