Intresseanmälan

Intresseanmälan

Öppet hus- Digitalt

Öppet hus- Digitalt

Naturvetenskapliga programmet

Vill du ha så många vägar öppna som det går efter studenten och gillar utmaningar är det Naturvetenskapsprogrammet du ska välja.  Programmet som ger dig behörighet att söka alla utbildningar på universitetet.

På CyberGymnasiets naturprogram får du inte bara en framtid, du får också verktygen att förstå vår samtid. Tillsammans med klassen undersöker du naturvetenskapens plats i världen från mikrober till Hubbleteleskop och skapar minnen för livet.

Teori blandas med exkursioner och studiebesök för att du ska se hur allt hänger samman. En resa till Barsebäck när ni läser om kärnkraft i fysiken blir då lika naturligt som en utflykt till Ribban när du läser om livet under vattnet i biologin.

Målet är fortsatta studier och tempot är högt. Men det är det värt, du kommer gå ut med alla möjligheter. 

Profil: Medicin

Med profilen Medicin får du både en gedigen grund i alla naturvetenskapliga ämnen och en första inblick i det medicinska fältet. Det är en inriktning som förbereder dig för högskolestudier och visar dig möjligheterna med tvärvetenskapligt tänkande.

Framtider: läkare, forskare, tandläkare, veterinär, ingenjör, apotekare

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1150
Engelska 5, 6 200
Historia 1b 100
Idrott & Hälsa 1 100
Matematik 1c, 2c, 3c 100
Religionskunskap 1 300
Samhällskunskap 1b 50
Svenska 1, 2, 3 / Svenska som andraspråk 1, 2, 3 300
Programgemensamma ämnen 450
Biologi 1 100
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Inriktning Naturvetenskap 400
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100
Programfördjupning Medicin 200
Medicin och etik 100
Miljö och energikunskap 100
Övrigt 300
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

"Lärarna är trevliga och det är bra arbetsmiljö."

Elev på naturprogrammet

"Undervisningen är bra och man kan nå kunskapsmålen om man vill och om man kämpar."

Elev på naturprogrammet

"Det finns omprovstillfällen och lärarna hjälper väldigt mycket, vilket är bra."

Elev på naturprogrammet