Samhällsvetenskapliga programmet (SA)

Var med och forma framtidens samhälle

För att förändra samhället måste du först förstå det. På CyberGymnasiets samhällsvetenskapsprogram undersöker vi kulturer och internationella relationer över hela världen. Vi vill knyta klassrummen till samhället och bjuder därför in föreläsare och ordnar studieresor under hela utbildningen.

Vi samverkar även med  skolor runt om i Europa och är en så kallad EU-ambassadörsskola, vilket innebär att våra elevambassadörer på samhällsinriktningen fördjupar sig inom EU och europeiska frågor, genom olika aktiviteter som planeras och genomförs.

 

Framtider: Journalist, jurist, polis, lärare, psykolog, politiker, forskare, socionom, diplomat, biståndsarbetare

Därför ska du välja Samhällsvetenskapliga programmet på CyberGymnasiet.

Ett program för dig med intresse för Europa och världen, där du får delta i många intressanta projekt och studieresor.

På CyberGymnasiet har vi höga ambitioner och vill hjälpa dig att göra skillnad i världen.

Utbildningen förbereder dig för att aktivt kunna arbeta för att stärka demokratin, yttrandefriheten, alla människors lika värde, empati och fredliga lösningar av konflikter.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1150
Engelska 5, 6 200
Historia 1b 100
Idrott & Hälsa 1 100
Matematik 1b, 2b 200
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1, 2, 3 / Svenska som andraspråk 1, 2, 3 300
Programgemensamma ämnen 300
Filosofi 1 50
Psykologi 1 50
Moderna språk 1, 2 200
Inriktning Beteendevetenskap 450
Kommunikation 100
Ledarskap & organisation 100
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Psykologi 2a 50
Programfördjupning Beteendevetenskap 300
Filosofi 2 50
Psykologi 2b 50
Kriminologi 100
Rättspsykologi 100
Inriktning Samhällsvetenskap 450
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Programfördjupning Samhällsvetenskap 300
Sociologi 100
Europa 100
Globala frågor och internationella relationer 100
Övrigt 300
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

"Vi är som en familj, man kommer lätt in i gruppen och där finns ingen utanförskap o att alla lärare bryr sig om alla elever."

Elev på samhällsprogrammet

"Jag tycker att lärarna är trevliga. elev på samhällsprogrammet."

Elev på samhällsprogrammet

"Lärarna är förstående och utbildar bra samt fin miljö på skolan."

Elev på samhällsprogrammet