Öppet hus

Öppet hus

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Samhällsvetenskapliga programmet

För att förändra samhället måste du först förstå det. På CyberGymnasiets samhällsvetenskapsprogram undersöker vi kulturer och internationella relationer över hela världen. Vi vill knyta klassrummen till samhället och bjuder därför in föreläsare och ordnar studieresor under hela utbildningen. I årskurs 1 reser klassen till Stockholm och besöker bland annat riksdagshuset för att bättre förstå demokratin. Vi samverkar även med skolor runt om i Europa och är en så kallad EU-ambassadörsskola, vilket innebär att våra elevambassadörer reser till Bryssel för att studera EU på plats i årskurs 2.

Profil: Kriminologi

Vill du förstå varför människor agerar och reagerar som de gör ska du välja inriktning Beteendevetenskap. Psykologi kurserna ger dig en grund och bredd att stå på, medan ledarskaps kurserna ger dig en känsla för dina egna styrkor och utvecklingsområden.

Som alltid på CyberGymnasiet vill vi sätta kunskapen i större sammanhang. Rättspsykologi ger dig kunskaper om utredningsarbete, vittnespsykologi, barns vittnesmål, förhörsmetodik, samt om egenskaper hos det mänskliga minnet som påverkar vittnen.

I samband med att ni läser psykologiska och sociologiska teorier kommer klassen besöka olika delar av kriminalvården. Studiebesöken på häktet, kvinnojouren, frivården, brottsofferjouren och KRIS ger dig möjlighet att möta människor som arbetar med olika aspekter och konsekvenser av brott. Genom intervjustudier kommer ni undersöka begrepp som brottsprevention, rehabilitering och återfall i brott.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1150
Engelska 5 200
Historia 1a1 100
Idrott & Hälsa 1 100
Matematik 1b, 2b 200
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1, 2, 3 / Svenska som andraspråk 1, 2, 3 300
Programgemensamma ämnen 300
Filosofi 1 50
Psykologi 1 50
Moderna språk 1, 2 200
Inriktning Beteendevetenskap 450
Kommunikation 100
Ledarskap & organisation 100
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Psykologi 2a 50
Programfördjupning Beteendevetenskap 300
Filosofi 2 50
Psykologi 2b 50
Kriminologi 100
Psykisk ohälsa 100
Övrigt 300
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

"Vi är som en familj, man kommer lätt in i gruppen och där finns ingen utanförskap o att alla lärare bryr sig om alla elever."

Elev på samhällsprogrammet

"Jag tycker att lärarna är trevliga. elev på samhällsprogrammet."

Elev på samhällsprogrammet

"Lärarna är förstående och utbildar bra samt fin miljö på skolan."

Elev på samhällsprogrammet