Intresseanmälan

Intresseanmälan

Undrar du något?

Undrar du något?

Dina synpunkter är viktiga för oss

Alla huvudmän har ett ansvar enligt skollagen att ta emot och utreda klagomål mot den utbildning som bedrivs.

Klagomålshantering innebär att elever, vårdnadshavare och andra ska kunna lämna sina klagomål till huvudmannen och att denne ska utreda frågan och åtgärda eventuella brister i verksamheten.

I bifogade blankett når du PPS Swedish Education Group AB som är huvudman för CyberGymnasiet och kan beskriva ditt klagomål.

 

 

Ladda ner blankett