Intresseanmälan

Intresseanmälan

Undrar du något?

Undrar du något?

Alla ska trivas och känna sig välkomna på vår skola

Ingen mobbning, kränkande behandling, rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering p.g.a. exempelvis kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder skall förekomma på Cybergymnasiet.

Elever och personal förstår och agerar utifrån gemensamt förankrad värdegrund på skolan som stämmer väl överens med de demokratiska grunder skolan vilar på.

 

Ladda ner planen