Öppet hus

Öppet hus

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Prova-på-dag

Prova-på-dag

Programinriktat val

Programinriktat individuellt val är till för dig som är obehörig till de nationella programmen och behöver komplettera med ämnen som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till ett nationellt program.

Det innebär att du behöver läsa och få betyg i ett antal ämnen från grundskolan. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program

Du följer de flesta kurserna på ditt valda program samtidigt som du läser de kurser som saknas för behörighet.

På CyberGymnasiet Stockholm ger vi programinriktat val mot följande program:

Hantverksprogrammet, inriktning Frisör, barberare och hår- och makupstylist, IMVHV*

El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik , IMVEE*

Estetiska programmet, inriktning Bild och formgivning, IMVESBIL*

Estetiska programmet, inriktning Estetik och media, IMVESEST*

Estetiska programmet, inriktning Musik, IMVESMUS*

Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap, IMVNA*

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Beteendevetenskap, IMVSA*

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap, IMVSA*

Ekonomiprogrammet, inriktning Eknomi, IMVEK*

Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik, IMVEK*

Humanistiska programmet, inriktning Språk, IMVHU*

Humanistiska programmet, inriktning Kultur, IMVHU*

*Programmets namn som du söker till via Gymnasieantagningen.

Du söker till Programinriktat individuellt val via Gymnasieantagningen. Beslut om antagning fattas av skolan efter bedömning av dina förutsättningar att kunna klara behörighet inom ett år.