Öppet hus

Öppet hus

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Yrkesintroduktion

Har du inte betyg så att det räcker?

Det är lugnt.

Du kan plugga hos oss ändå!

Du har uppenbarligen viljan. Att du läser det här är ett bevis på det.

Du vill komma vidare.

Du väljer: jobb direkt eller gå vidare till fortsatta studier!

Studierna på yrkesintroduktionen på Cybergymnasiet ger dig antingen en yrkesinriktad utbildning, som gör det lätt att få in en fot på arbetsmarknaden, eller kunskaper som ger behörighet till något av våra övriga introduktionsprogram eller yrkesförberedande program.

Ett individuellt program

Yrkesintroduktionen på Cybergymnasiet är ett individuellt program där du får en andra chans. Våra lärare är kompetenta inom många olika ämnesområden och jobbar dagligen med att uppmärksamma dina starka sidor, men även att få dig att själv inse dina styrkor och förmågor. Detta sker genom individanpassad undervisning efter dina förutsättningar och behov. Vi har alla olika sätt att lära, olika hastigheter och olika förutsättningar. Därför är det viktigt för oss att utforma lektionerna och examinationerna efter dina intressen och starka sidor. Vi vill att eleverna ska lyckas på bästa möjliga sätt med sina studier!

Välj mellan ett av våra program:

Hantverksprogrammet

El- och energiprogrammet