Öppet hus

Öppet hus

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Nycklarna till morgondagen

Kunskap om människor, deras livsvillkor, samhällena de lever i och strukturerna de skapar är centrala delar på Samhällsvetenskapsprogrammet på CyberGymnasiet. Det är en bred utbildning som syftar till att öka och fördjupa din förståelse för aktuella skeenden och deras historiska rötter.

Kommunikation är en röd tråd genom hela gymnasieutbildningen och du kommer att tränas i att uttrycka dig i tal och skrift samt i olika presentationsverktyg. Du kommer även utveckla din källkritiska förmåga under hela programmet vilket är en god förberedelse för resten av livet.

Karriärmöjligheter: jurist, psykolog, statsvetare, forskare, lärare, polis, socionom, journalist, samhällsvetare, samhällsanalytiker….

CyberGymnasiet erbjuder:

Inriktningen Samhällsvetenskap med profilen Globalt engagemang

Inriktningen Beteendevetenskap med profilen Kriminologi

Läs mer om dessa nedan!

Därför ska du välja Samhällsvetenskapsprogrammet på CyberGymnasiet

Gå på studiebesök till domstolar, riksdag och muséer.

Arbeta med tvärvetenskapliga temaprojekt som bland annat behandlar makt, informationssamhället och rättvisefrågor.

Möjlighet att läsa fördjupningskurser inom kriminologi och politik.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott & Hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma ämnen 300
Filosofi 1 50
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Psykologi 1 50
Inriktning Beteendevetenskap 450
Kommunikation 100
Ledarskap och organisation 100
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Programfördjupning Kriminologi och psykologi 300
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Inriktning Samhällsvetenskap 450
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Programfördjupning Politik och internationella relationer 300
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Internationella relationer 100
Politik och hållbar utveckling 100
Övrigt 300
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

"Lärarna är engagerade och kunniga."

Elev på samhällsprogrammet

"Jag är nöjd med hur skolan ständigt jobbar för att klasserna ska fungera bra och att alla ska må bra och nå sina mål."

Elev på samhällsprogrammet