Öppet hus

Öppet hus

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Prova-på-dag

Prova-på-dag

Profil: Globalt engagemang

Bryr du dig om vad som händer i världen? Undrar du varför konflikter uppstår och hur krig börjar? Vill du lära dig mer om hur det svenska samhället fungerar och hur relationen till övriga världen ser ut?

Vår profil Globalt engagemang behandlar samhällsvetenskapliga frågor som demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Du får en grundläggande förståelse för vilka drivkrafter människan har som individ, gruppmedlem och deltagare i en samhällsgemenskap. Du kommer även att utveckla din föråga att tillämpa relevanta metoder för att tolka och förstå samband inom samhällsvetenskapliga frågor.

Utbildningen passar dig som är intresserad av samhället – både nationellt och internationellt – och vill utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden med ett globalt synsätt.

Profilen passar dig som vill studera vidare till exempelvis polis, journalist, samhällsvetare, samhällsanalytiker, lärare eller jurist.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott & Hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma ämnen 300
Filosofi 1 50
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Psykologi 1 50
Inriktning Samhällsvetenskap 450
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Programfördjupning Samhällsvetenskap 300
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Internationella relationer 100
Politik och hållbar utveckling 100
Övrigt 300
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

"Lärarna är engagerade och kunniga."

Elev på samhällsprogrammet

"Jag är nöjd med hur skolan ständigt jobbar för att klasserna ska fungera bra och att alla ska må bra och nå sina mål."

Elev på samhällsprogrammet