Intresseanmälan

Intresseanmälan

Undrar du något?

Undrar du något?

Teknikprogrammet

På Teknikprogrammet får eleven en solid akademisk grund att stå på som kommer göra det möjligt att förverkliga sina idéer. Programmet ger dig utrymme att fördjupa dig i områden som programmering, spel- och webbutveckling, design och arkitektur och förbereder dig inför kommande studier.

CyberGymnasiet kombinerar teori med praktik och eleverna kommer få besöka bland annat högskolor, spelföretag och arkitektkontor. Skolan erbjuder också alla elever, oavsett inriktning, möjlighet att välja matematik 4, fysik 2 eller matematikspecialisering som individuellt val. Den sistnämnda är ett samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan och eleverna deltar i föreläsningar där.

Profil: Arkitektur

Arkitektur är mer än tak över huvudet. Det är samhället vi lever i, gatorna vi går på, materialen vi väljer och mycket mer.

Under dina år hos oss kommer du undersöka balansen mellan hållbarhet, människors behov och politiska beslut.  Det innebär bland annat studiebesök på arkitektkontor och på de platser där planerna blivit verklighet.

Du kommer också utveckla din förmåga att bygga både fysiska och digitala modeller och hur dessa förhåller sig till de miljöer du valt. Det övar både din tekniska kunskap men också din blick för hur människor, byggnader och platser samspelar.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1100
Engelska 5, 6 200
Historia 1a1 50
Idrott & Hälsa 1 100
Matematik 1c, 2c, 3c 300
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1, 2, 3 / Svenska som andraspråk 1, 2, 3 300
Programgemensamma ämnen 400
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Inriktning Samhällsbyggande och miljö 300
Arkitektur – hus 100
Hållbart samhällsbyggande 100
Byggnadsverk 100
Programfördjupning Samhällsbyggande och miljö 400
Bild och form 1a1 50
Bild och form 1a2 50
Cad 1 50
Cad 2 50
Arkitektur – rum 100
Arkitektur, fördjupning 100
Övrigt 300
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

"Bra lärare, bra planering, bra mat, stora klassrum."

Elev på teknikprogrammet

"Bra med flexibiliteten eleverna har att kunna välja inriktning inom många specialområden."

Elev på teknikprogrammet