Öppet hus

Öppet hus

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Prova-på-dag

Prova-på-dag

Teknikprogrammet

Vill du vara med och skapa en bättre framtid för kommande generationer och de många människorna? På Teknikprogrammet får du en solid akademisk grund att stå på för att förverkliga dina idéer. Programmet ger dig utrymme att fördjupa dig i områden som programmering, spel- och webbutveckling, design och arkitektur och förbereder dig inför kommande studier.

CyberGymnasiet kombinerar teori med praktik och eleverna kommer få besöka bland annat högskolor, spelföretag och arkitektkontor. Skolan erbjuder också alla elever, oavsett inriktning, möjlighet att välja matematik 4, fysik 2 eller matematikspecialisering som individuellt val. Den sist nämnda är ett samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan och eleverna deltar i föreläsningar där.

Karriärmöjligheter: industridesigner, speldesigner,
spelprogrammerare, arkitekt, designer, produktutvecklare,
ingenjör/civilingenjör, farkostteknik, produktframtagning, byggnadsingenjör, samhällsplanerare, stadsplanerare, programmerare, systemutvecklare…

Profil: Arkitektur

Vill du sätta din prägel på framtidens städer och samhälle? Vill du arbeta för att dina medmänniskor ska få möjlighet till ett eget hållbart boende?

På profilen Arkitektur kommer du att få möjlighet att göra ett avtryck för kommande generationer genom din arkitektur och utforska hur du möter och förhåller dig till människors olika behov i samhället. Du kommer att få lära dig att rita och konstruera byggnader från idé till färdig modell. Du kommer även att få gå på studie- besök på arkitektkontor och besöka platser där planer blivit verklighet.

Profilen ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att bygga både fysiska och digitala modeller. Du övar både dina tekniska kunskaper och förmågor, men också din blick för hur människor, byggnader och platser samspelar. Du kommer att bygga din egen portfolio, samtidigt som du får de nödvändiga kunskaperna för att söka dig vidare till arkitektskolor och ingenjör-/civilingenjörsutbildningar.

Utbildningen kan leda till yrken som arkitekt, byggnadsingenjör, designer, samhällsplanerare, ingenjör/civilingenjör och stadsplanerare.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1100
Engelska 5, 6 200
Historia 1a1 50
Idrott & Hälsa 1 100
Matematik 1c, 2c, 3c 300
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1, 2, 3 / Svenska som andraspråk 1, 2, 3 300
Programgemensamma ämnen 400
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Inriktning Samhällsbyggande och miljö 300
Arkitektur – hus 100
Hållbart samhällsbyggande 100
Byggnadsverk 100
Programfördjupning Samhällsbyggande och miljö 400
Arkitektur-rum 100
Bild och form 1a1/1a2 100
Cad 1 50
Cad 2 50
Teknik specialisering 100
Övrigt 300
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

"Bra lärare, bra planering, bra mat, stora klassrum."

Elev på teknikprogrammet

"Bra med flexibiliteten eleverna har att kunna välja inriktning inom många specialområden."

Elev på teknikprogrammet