Intresseanmälan

Intresseanmälan

Undrar du något?

Undrar du något?

Intresserad av CyberGymnasiet?

Har du sökt till en annan skola eller går på en annan skola, men är intresserad av att börja hos oss på CyberGymnasiet?

Har du frågor kring byte av gymnasium eller våra program, kontakta i första hand våra studie- och yrkesvägledare, Lis-Marie Nilsson, 0768-851022 och Theo Lundmark, 076-8851011. 

Vill du göra en ansökan, skicka följande information till ansokan.stockholm@cybergymnasiet.se

  • Namn
  • Telefonnummer
  • Mailadress
  • Program man önskar byta till
  • Inriktning
  • Nuvarande skola
  • Nuvarande program
  • BIFOGA kopia av studieplan/betyg
Läs mer om våra program