Öppet hus

Öppet hus

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Prova-på-dag

Prova-på-dag

Kvalitetsrapport

Varje år publicerar vi en kvalitetsrapport som beskriver skolans systematiska kvalitetsarbete. Huvudman och rektor ansvarar för att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer.

Kvalitetsrapport 21/22