Öppet hus

Öppet hus

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Kvalitetsrapport

Varje år publicerar vi en kvalitetsrapport som beskriver skolans systematiska kvalitetsarbete. Huvudman och rektor ansvarar för att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer.

Kvalitetsrapport 21/22